Valtti-Center

Kolmivuotinen Valtti-Center- nuorten työllistymistä ja osaamista tukeva rekrykeskus (ESR)-hanke aloitti toimintansa 1.2.2015. Hankkeessa kehitetään Valtti-työpajan yhteyteen kaikille työttömille pohjois-satakuntalaisille nuorille avoin keskus, jonne voi tulla ilman sopimuksia etsimään henkilökohtaista apua ja räätälöityjä neuvoja esimerkiksi työnhakuun, työllistymiseen, hakemusten täyttämiseen ja
opiskelumahdollisuuksien kartoittamiseen joko itsenäisesti tai hankkeen henkilöstön ohjeistamana.

Tavoitteena on, että nuori saa tarvitsemansa palvelun läheltä, kootusti yhdestä paikasta tai hänet
ohjataan tarvitsemansa palvelun piiriin.

Keskuksen rooli vaihtelee paljon nuoresta ja hänen tarpeistaan riippuen, ja osaltaan se vastaa myös
nuorisotakuun toteutumiseen alueella. Pyrkimyksenämme on pohjois-satakuntalaisten nuorten saamien
palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden täydentäminen ja henkilökohtaiseen apuun
panostaminen. Keskuksessa toteutetaan eri teemoilla vertaisryhmiä ja tapahtumia: paikalle kutsutaan
esimerkiksi alueen yrittäjiä kertomaan toiminnastaan sekä järjestetään työpaikka- ja oppilaitosvierailuita.

Valtti-Center on avoinna ma- ti klo 9.30 – 14.30 ja to 9 – 12.

Raija Vataja, hankepäällikkö
Carita Ahtilinna, muutosvalmentaja, psykologi
Harri Hieta, työelämäkoordinaattori
Esa Viitanen, projektiassistentti