Työllä tavoitteisiin

Työllä tavoitteisiin hankkeessa on mahdollisuus työkokeiluun, palkkatuettuun työhön, työssä suoritettaviin osatutkintoihin ja/tai Eurooppalaisen tietotekniikan ICDL tutkinnon osien suorittamiseen osana hankkeen tarjoamaa jaksoa.

Vahvista ammatillista osaamistasi ja hanki uusia taitoja pajan työtehtävissä. Töiden kautta osaamisesi tulee näkyväksi, saat siitä kauttamme todistuksen, joka auttaa työn ja koulutuksen haussa. Tarjoamme sinulle tekemistä ja mielekkyyttä arkeen. Hanke tarjoaa työtehtäviä aidoissa työympäristöissä, jossa saada työelämän rytmi ja rutiinit työhön.

Itseluottamus vahvistuu työtehtävien kautta. Tule mukaan huipputiimiimme! Meillä on mukava työporukka, mihin pääset helposti mukaan. Saat tarvittaessa tukea digitaalisen tietotaidon vahvistamiseen työnhaun, virallisten asiointipalveluiden ja työelämätarpeiden näkökulmasta. Tarjoamme käyttöösi laajan yritys yhteistyöverkostomme ja autamme sinua työpaikkojen löytämisessä. Päivitetään työnhaun asiakirjat ja laitetaan työnhakuja vireille.

Henkilökohtaisen tarpeen/ suunnitelman mukaisesti rakennetaan yhteistyötä oppilaitoksiin ja käydään tarvittaessa tutustumassa niihin.

Hanke tarjoaa moninaisia työtehtävien, puu-, kokoonpano-, pakkaus-, kiinteistönhoito-, siivous- keittiö-, tuotteiden valmistus, ompelu, kädentaidot, asiakaspalvelu-, kassatyöskentely-, kuljetuspalvelut, kiertotalouden toimialan monialaiset työtehtävät, graafisen kuvankäsittelyn ja verkkopalveluiden sekä Mysteerihuoneiden kehittämisen ja ohjauksen eri työtehtävät, valokuvaus, someviestintä, tietokoneiden korjaus.

Eri työtehtävät vastaavat työelämän työtehtäviä ja töinä palvelevat erityisen monissa työelämätaitojen kartoittamisessa. Työaikojen noudattaminen, työskentelytarkkuus, vastuullisuus, itseohjautuvuus, työhön tarttuminen, hienomotoriikka, koordinaatio-/keskittymiskyky, pitkäjänteisyys toistuvissa työtehtävissä, uuden oppiminen, onnistumisen kokemukset, motivoituminen työntekoon. Työvälineiden puhtaanapito sekä työpisteestä huolehtiminen työelämän vaatimusten mukaisesti.

Teknisemmissä työtehtävissä tulee esille fyysisen työntekemisen mahdollisuuden ja laaja-alaisesti koneiden ja laitteiden turvallisen käytön opettelu ja hallinta. Kone – ja laitekanta vastaa työelämän tarpeita.

Työturvallisuusnäkökulmat korostuvat näissä työtehtävissä sekä suoja-/ turvavälineiden käyttö automatisoituu. Tiimityötaidot ja matemaattiset taidot harjaantuvat alan työtehtävissä. Työmotivaatio, työn laadullisuus ja joutuisuus realisoituvat työtehtävien kautta. Työtehtävinä mm. tuotteiden vastaanotto ja toimitus sekä siihen liittyvä logistiikka, tuotteiden laatutestaukset silmämääräisesti ja painetestauksella.

Työpajoja on fyysisesti Kankaanpäässä ja Karviassa. Valtti työpajalla on tunnistettu seuraavat oppimisympäristöt, joista mahdollisuus suorittaa osatutkintoja osana työtehtäviä oman osaamisen mukaisesti.

  • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
  • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
  • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus
  • Taideteollisuusalan perustutkinto
  • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
  • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
  • Liiketoiminnan perustutkinto
  • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Näihin pääset tutustumaan paremmin osoitteessa paikko.fi, oppimisympäristöraportit Kankaanpää
https://www.paikko.fi/raportit/

Hae meille työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön! Palkkatukijakso käynnistyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti 1-6 kk:den työkokeilulla, jonka jälkeen mahdollisuus tukioikeuden täyttyessä 6kk.den palkkatuettuun työhön työpajan eri työtehtävissä. Selvitä Te-toimiston kautta palkkatukioikeutesi Valtti työpajan tarjoamiin työtehtäviin ja/tai ota meihin yhteyttä, niin tehdään se yhdessä.

Palkkatukijakson aikana on mahdollista siirtyä johonkin yritykseen osaksi aikaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Yhteystiedot:
katariina.alitalo@valtti.fi tai 0445772133

Soita ja tule tutustumaan, niin katsotaan mitä tarjottavaa meillä on juuri sinulle.