ESR/Pito -hanke

Pito on pitkäaikaistyöttömille suunnattu työllistämistä edistävä hanke. Osallistujat työskentelevät Valtissa tai muualla kuntouttavassa työtoiminnassa, työelämävalmennuksessa tai työharjoittelussa. Lisäksi he osallistuvat työkuntoa ja työllistymistä edistäviin teema- ja toimintaryhmiin sekä saavat oman tavoitteen mukaan yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Keskeisenä hankkeessa on uraohjaajan yksilöllinen ohjaus. Tavoitteena on löytää mahdollisimman monelle osallistujalle jatkopolku työelämään.

(7.11.2011 – 28.2.2014)

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Raija Kivelä puh. 044 577 2136.