Pohjois-Satakunnan Palvelupirssi-hanke

Pohjois-Satakunnan Palvelupirssi-hanketta osarahoittaa Satakunnan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Hankkeen toteutusaika on 15.11.2013 – 31.12.2014. Projektipäällikkönä toimii Kaija Joensuu.

Palvelupirssi on uudenlainen liikkuva palveluyksikkö, jonka avulla Pohjois-Satakunnan haja-asutusalueen asukkaille viedään kotona asumista tukevia ja ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja niihin liittyviä tukipalveluja. Toiminnan avulla pyritään edistämään kaukana kiinteistä toimipaikoista asuvien kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä ja tuoda iloa ja virkeyttä heidän elämäänsä.

Palvelupirssi palvelee kaikkia kuntalaisia, mutta palvelun suurimpana kohderyhmänä ovat ikääntyneet haja-asutusalueilla asuvat ihmiset.

Hankkeen tavoitteet

 Pohjois-Satakunnan Palvelupirssi-hankkeen tavoitteena on:

  • Mahdollistaa osaltaan elävän, eri-ikäisten asuttaman maaseudun säilyminen.
  • Turvata ikääntyvien maaseudun asukkaiden asumista omissa kodeissaan riittävän toimintakykyisinä.
  • Luoda toimintamalli ja löytää yhteistyökumppanit, joiden kanssa voidaan tuottaa liikkuvia palveluja…
  • Tarjota harjoittelufoorumi ja erilaisia yhteistyömahdollisuuksia Valtti-työpajan asiakkaille.

Innovatiivinen näkökulma hankkeessa on yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin voimavarojen yhdistäminen ja asiakkaan tarpeista lähtevän, uuden kokonaispalvelua toteuttavan palvelukonseptin luominen Pohjois-Satakunnan haja-asutusalueilla asuvalle väestölle.

 
Lisätietoja projektipäällikkö Kaija Joensuu p. 044 577 2108 tai kaija.joensuu(at)valtti.fi