Valtti-Center

Kolmivuotinen Valtti-Center- nuorten työllistymistä ja osaamista tukeva rekrykeskus (ESR)-hanke aloitti

toimintansa 1.2.2015. Hankkeessa kehitetään Valtti-työpajan yhteyteen kaikille työttömille pohjois-

satakuntalaisille nuorille avoin keskus, jonne voi tulla ilman sopimuksia etsimään henkilökohtaista apua ja

räätälöityjä neuvoja esimerkiksi työnhakuun, työllistymiseen, hakemusten täyttämiseen ja

opiskelumahdollisuuksien kartoittamiseen joko itsenäisesti tai hankkeen henkilöstön ohjeistamana.

Tavoitteena on, että nuori saa tarvitsemansa palvelun läheltä, kootusti yhdestä paikasta tai hänet

ohjataan tarvitsemansa palvelun piiriin.

 

Keskuksen rooli vaihtelee paljon nuoresta ja hänen tarpeistaan riippuen, ja osaltaan se vastaa myös

nuorisotakuun toteutumiseen alueella. Pyrkimyksenämme on pohjois-satakuntalaisten nuorten saamien

palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden täydentäminen ja henkilökohtaiseen apuun

panostaminen. Keskuksessa toteutetaan eri teemoilla vertaisryhmiä ja tapahtumia: paikalle kutsutaan

esimerkiksi alueen yrittäjiä kertomaan toiminnastaan sekä järjestetään työpaikka- ja oppilaitosvierailuita.

 

Valtti-Center on avoinna ma- ti klo 9.30 – 14.30 ja to 9 – 12.

 

Raija Vataja, hankepäällikkö

Carita Ahtilinna, muutosvalmentaja, psykologi

Harri Hieta, työelämäkoordinaattori

Esa Viitanen, projektiassistentti

Torikatu 13 (kartta)
38700 Kankaanpää
Raija Vataja
Hankepäällikkö
044 577 2117
Valtti-Center
Carita Ahtilinna
Kouluttaja, psykologi
044 577 2128
Valtti-Center
Koulutus
Harri Hieta
Uraohjaaja
044 577 2145
Valtti-Center
Koulutus
Jani Leppäniemi
Media-assistentti /
Kouluttaja
044 577 2150
Valtti-Center
Koulutus