TE-palveluissa käytettävä ammattiluokitus muuttuu

Muutoksia TE-palvelujen verkkoasioinnissa:
Uusi ammattiluokitus käyttöön 16.6.2014

Aiemmin käytössä ollut Pohjoismainen ammattiluokitus määrittelee ammatit koulutustason ja toimialan mukaan ja siinä on noin 1700 eri ammattinimikettä.

Uudessa ISCO-luokituksessa työt määritellään työn vaativuuden ja vastuun perusteella ja ammatteja on noin 1100. Työt ryhmitellään ammateiksi ensisijaisesti taitotasojen, erikoistuneen osaamisen ja koulutustason perusteella. Koska toimiala on toissijainen luokitteluperuste, yhden Pohjoismaisen luokituksen mukaisen toimialan ammatit jakautuvat useisiin eri pääluokkiin ja ammattiryhmiin.

ISCO-ammattiluokituksella voidaan entistä paremmin määrittää  mm. työnhakijoiden ammattitaidon suhdetta avoimiksi ilmoitettujen työpaikkojen osaamisvaatimuksiin. Muutos vaikuttaa myös rekrytoimeksiantojen, työvoimakoulutuksen sekä muiden TE-palvelujen kirjaamiseen asiakastietojärjestelmään, josta haetaan mm. työnvälitystilastot.

Uudessa ammattiluokituksessa on jonkin verran modernisoitu ammattinimikkeitä, joten asiakastiedoissa oleva ammattinimike saattaa vaihtua. TE-palvelujen asiakastietojärjestelmässä jo olevat ammattitiedot muutetaan ISCO-luokitukseen pääasiassa teknisin ratkaisuin. Kaikille tiedoille ei kuitenkaan löydy täydellistä vastaavuutta teknisesti, jolloin tietoja päivitetään asiakaspalvelutilanteissa.

Huom! Henkilöasiakkaan ammattitiedot tarkistetaan seuraavan asiakaskäynnin yhteydessä TE-toimistossa.

 • Avoimet työpaikat ja Haussa oleva työvoimakoulutus
  – ammattialat näytetään uuden luokituksen mukaisesti
  – käyttämällä vapaasanahakua ammatin uusi paikka luokituksessa löytyy parhaiten
  – työpaikkojen mobiilisovellukset säilyvät ennallaan
 •  Paikkavahti ja Koulutusvahti
  – ka
  ikki 13.06.2014 klo 16.00 voimassa olevat ammattialaa hakutekijänä käyttävät tilaukset päättyvät automaattisesti.
  – muutoksesta lähetetään sähköpostiviesti  tilauksen haltijalle

  – tilaus pitää tehdä  uudelleen 16.06.2014 alkaen
  – jos hakutekijöinä ei ole käytetty ammattialoja, vahtitilaukset pysyvät voimassa
 • CV-netti
  – palvelu ohjaa päivittämään oman ammatin seuraavassa julkaistavassa CV:ssä