Sisällönhallintajärjestelmän käyttöönotto

Valtin internetsivut on uudistettu ottamalla käyttöön WordPress sisällönhallintajärjestelmä.

Uudistuksen tavoitteena on helpottaa sivuston ylläpitoa sekä parantaa käytettävyyttä pienikokoisia mobiililaitteita varten.

Ajantasainen tiedottaminen

Sivuston uutiset-osion avulla voidaan käytännöllisesti tiedottaa Valtin toiminnasta, lisäksi kalenterin avulla asiakkaat ja yhteistyökumppanit näkevät helposti pajan aukioloajat sekä ajankohtaiset tapahtumat.

Käytettävyys mobiililaitteilla

Nykyaikaisen internet sivuston täytyy toimia myös mobiililaitteilla kuten älypuhelimilla ja tableteilla. Sivuston suunnittelussa on siksi huomioitu responsiivisuus – eli sivun eri elementit skaalautuvat ja asemoituvat käytettävän ruutitilan mukaisesti.

 Ylläpidon automatisointi

Sisällönhallintajärjestelmän toimintoja hyödyntämällä pyritään siihen että sama tieto on tarpeen syöttää/muuttaa ainoastaan yhteen paikkaan ja se päivittyy automaattisesti kaikkiin tarpeellisiin kohtiin sivustolla. Tiedon syöttämisen tarvetta vähennetään myös assosioimalla tietoja keskenään.

Sivuston toteutti Jyrki Velhonoja.