Koulutus

Koulutuspalvelut tarjoavat seuraavia koulutuskokonaisuuksia vuoden 2014 aikana:

 • Startti ammattiin työvoimakoulutus
 • Valmennuspalvelut; uravalmennus, työnhakukoulutus, työhön valmennus

Lisäksi koulutuspalveluiden osana toteutetaan erilaisia asiantuntijakoulutuksia ja ohjauspalvelua. Myös ammatillisten opintojen suorittaminen pajalla on mahdollista tilanteessa, kun opinnot oppilaitoksessa ovat syystä tai toisesta vaarassa keskeytyä tai keskeytyneet.

Yrittäjälle tarjoamme monipuolisia asiantuntijakoulutuksia niin tietotekniikkaan kuin työhyvinvointiin liittyen. Kauttamme voit tiedustella myös räätälöityjä rekrytointipalveluja yrityksenne tarpeisiin.

Startti ammattiin työvoimakoulutus

 • Koulutus on suunnattu sinulle, joka haluat työllistyä tai aloittaa ammatillisen koulutuksen
 • Haluat selkiyttää urasuunnitelmaasi ja kartoittaa koulutus- ja työvalmiuksiasi
 • Olet ensisijaisesti kiinnostunut metalli-, rakennus-, puhdistuspalvelu- tai kiinteistöalasta
 • Olet iältäsi 20-29-vuotias
 • Tavoitteena on löytää sinulle sopiva työ-, oppisopimus- tai koulutuspaikka
 • Koulutuksen aikana laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan henkilökohtaiset vahvuudet sekä aiemmat työ- ja opiskelukokemukset
 • Työharjoittelujakson avulla pääset kokeilemaan soveltuvuutta eri aloille
 • Kouluttajat ovat myös työharjoittelun ajan intensiivisesti yhteydessä niin koulutuksessa olevaan kuin työharjoittelupaikkoihinkin
 • Työharjoittelujaksojen avulla pyritään luomaan työpaikka yritykseen, kun oikea aika, työpaikan tarve, tekijä ja osaaminen kohtaavat kouluttajan avulla tuetaan työsuhteen muodostumista

 

Valmennuspalvelut

Uravalmennus

Uravalmennuskoulutus on suunnattu alle 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joilla oma ala ei ole vielä selkiytynyt tai alan vaihto on ajankohtaista. Järjestämme koulutuksia vuosittain. Koulutuksen kesto on pääsääntöisesti kolme viikkoa. Tiedotamme alkavista koulutuksista sivuillamme.

Koulutuksen aikana

 • paneudutaan ammatinvalinnallisiin kysymyksiin; kiinnostukset, mahdollisuudet, osaaminen jne.
 • tutustutaan erilaisiin koulutus- ja työmahdollisuuksiin mm. työssäoppimisjakson kautta
 • vahvistetaan ja päivitetään työelämässä tarvittavia atk-taitoja
 • laaditaan ansioluettelo (cv-netti)
 • käydään läpi verkkoasiointia
 • pohditaan työelämän vuorovaikutusta ja persoonallisuuden merkitystä
 • laaditaan oma urasuunnitelma
 • tarjotaan teoriapäivien lomassa yksilöllistä ohjausta

Työnhakukoulutus

Työnhakukoulutus on suunnattu alle 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille, jotka haluavat täydentää työnhakutaitojaan ja laatia myyvän työhakemuksen ja päivitetyn ansioluettelon.

Koulutuksen aikana

 • Asetetaan omat tavoitteet ja suunnitelmat työllistymisen suhteen
 • Luodaan oma työhakemus ja ansioluettelo
 • Vahvistetaan työnhakuvalmiuksia
 • Valmentaudutaan työhaastatteluun

Työhön valmennus

Työhönvalmennuspalvelu on yksilökohtaisten työllistymismahdollisuuksien, elämäntilanteen sekä osaamisen kartoitusta.

Palveluun kuuluu valmennusta haastatteluun ja työhakemuksen tekemiseen sekä työpaikan, työkokeilu-, oppisopimus- tai koulutuspaikan etsimistä asiakkaan mahdollisuudet ja kiinnostukset huomioiden.

Työhönvalmennukseen ohjaus tapahtuu TE-toimiston kautta. Ota yhteyttä TE-toimiston henkilökuntaan tai Harri Hietaan.

Asiantuntijakoulutukset

Tarjoamme seuraavia asiantuntijakoulutuksia:

Työelämävalmiudet

Sovitun mittaisia koulutuksia työelämävalmiuksista, joka voi pitää sisällään esimerkiksi:

 • Työnhaun asiakirjat (ansioluettelo, työhakemus, markkinointikirje)
 • TE-toimiston sähköiset ja yleispalvelut (avoimet työpaikat, CV-netti jne.)
 • Työnhaku ja haastattelutilanteet
 • Työehto-, liitto- ja palkkausasiat

Tietotekniikan yleiskoulutukset

Palveluja voidaan ostaa joko opetuskokonaisuuteen tai esim. sijaiseksi yhdelle päivälle seuraaviin tietotekniikan aiheisiin:

 • Tietotekniikan perusteet (käyttöjärjestelmät, Internet, sähköposti jne.)
 • Toimisto-ohjelmien perus- ja syventävä käyttö (MS Office)
 • Kuvankäsittelyn perus- ja syventävä käyttö (Adobe Photoshop CS ja Elements)
 • Taitto, peruskäyttö (Adobe Indesing CS)

Sosiaalisen median luennot

1-2h mittainen luento sosiaalisen median mahdollisuuksista, hyödyistä ja haitoista, jonka sisältö voidaan räätälöidä kohderyhmän mukaan, esim. sosiaalinen media työkäytössä, sosiaalityössä jne. Etusijalla Suomessa merkittävimmät sosiaaliset mediat, Google+ ja Facebook.

Googlen palveluiden koulutus ja käyttöönotto

Koulutus Googlen palvelukokonaisuudesta, joka voidaan räätälöidä osallistujien mukaan, esim. käyttö yritystoiminnassa. Kokonaisuuteen kuuluvat aiheet:

 • Sähköposti Gmail
 • Kalenteri
 • Google+
 • Pilvitallennus ja pilvitoimisto-ohjelmat Drivessä
 • YouTube
 • Palveluiden synkronointi esim. matkapuhelimien ja tietokoneiden kanssa

Työhyvinvointikoulutukset

Työyhteisöille tarjoamme edellä kuvattujen koulutusten lisäksi myös hyvinvointikoulutuksia. Koulutukset voidaan räätälöidä tarpeiden mukaisesti esimerkiksi tietoisku/luento työhyvinvoinnista, jaksamisen edistämisestä jne. Myös erilaiset toiminnalliset päivät ovat kauttamme mahdollisia. Entä onko työyhteisössämme tarvetta arvojen kirkastamiseen tai niiden näkyväksi tekemiseen? Tarjoamme uutta näkökulmaa työyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen tai esimerkiksi arvojen kirkastamiseen valokuvan tai RMP:n (Reiss motivation profile) avulla.

Mikä sinua motivoi?

Haluatko saada yksilöllisen motiiiviprofiilin? Reiss motivaatioprofiili on ensimmäinen testi, joka antaa kattavan kuvan ihmisen koko motivaatio- ja perustarverakenteesta. Testin tuloksia on mahdollista hyödyntää mm. työnkuvan suunnittelussa, elämänhallinnan parantamisessa, motivoinnissa. RMP ei tyypittele tai luokittele ihmistä, vaan auttaa mm ymmärtämään itseä. Testi täytetään sähköisesti ja se vie ajallisesti noin 15-30 min. Henkilökohtaisen purkukeskustelun lisäksi saat havainnollisen kuvan profiilistasi ja tarkemman kirjallisen raportin. Keskusteluja voidaan syventää myös erilaisten tehtävien avulla. Soveltuu myös tiimimotiivien tarkasteluun. Työyhteisössämme on viisi RMP-masteria.

Hinnoittelu

Asiantuntijakoulutusten hinnat räätälöidään koulutuksen sisällön (kuuluuko RMP) ja keston mukaisesti.

Pyydä tarjous.

Ota meihin yhteyttä, niin mietitään yhdessä työyhteisöänne palveleva koulutuskokonaisuus!
harrikoulutus

Carita Ahtilinna
Kouluttaja, psykologi
044 577 2128
Valtti-Center
Koulutus
Jani Leppäniemi
Media-assistentti /
Kouluttaja
044 577 2150
Valtti-Center
Koulutus
Harri Hieta
Uraohjaaja
044 577 2145
Valtti-Center
Koulutus