Koulutus

Koulutuspalvelut tarjoavat seuraavia koulutuskokonaisuuksia vuoden 2018 aikana

Lisäksi koulutuspalveluiden osana toteutetaan erilaisia asiantuntijakoulutuksia ja ohjauspalvelua. Myös ammatillisten opintojen suorittaminen pajalla on mahdollista tilanteessa, kun opinnot oppilaitoksessa ovat syystä tai toisesta vaarassa keskeytyä tai keskeytyneet.

Yrittäjälle tarjoamme monipuolisia asiantuntijakoulutuksia niin tietotekniikkaan kuin työhyvinvointiin liittyen. Kauttamme voit tiedustella myös räätälöityjä rekrytointipalveluja yrityksenne tarpeisiin.

 

Valmennuspalvelut

Toiminnallinen uravalmennus

Koulutus on suunnattu asiakkaille, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta, työkokemusta, harkitsevat alanvaihtoa tai ovat palaamassa työelämään.
Valmennuksen tavoitteisiin pyritään toiminnallisuutta hyödyntämällä.

Käytetään mm. seuraavia elementtejä: luonto, valokuvat voimaantumisen välineenä, leirit, tarinat, kädentaidot, elämyksellisyys

Koulutuksen sisältö

 • Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen valmennukselle
 • Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittaminen (mahdollisuus myös motivaation on kartoittamiseen, RMP, käyttöön)
 • Erilaiset toimintaympäristöt vuorovaikutustaitojen, hyvinvoinnin ja työelämätaitojen tukena sekä ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen kartoittamisen apuna
 • Sähköinen asiointi tutuksi (oma asiointi sivusto, työnhakukanavat, työmarkkinatori, rekrytointi palvelut, sosiaalinen media)
 • Työnhaun asiakirjat kuntoon
 • Tutustuminen eri koulutusvaihtoehtoihin
 • Työyhteisötaidot ja työllisyysnäkymät
 • Työelämään tutustumisjakso (kesto maks. 20 päivää)
 • Realistisen sen jatkosuunnitelman tekeminen

Työnhakuvalmennus

Koulutus on suunnattu asiakkaille, joiden työnhakutaidot vaativat päivittämistä.

Koulutuksen sisältö:

 • Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittaminen
 • Sähköinen asiointi tutuksi (oma asiointi sivusto, työnhakukanavat, työmarkkinatori, rekrytointipalvelut, sosiaalinen media)
 • Työnhaun asiakirjat kuntoon
 • Kohdennettujen työhakemusten laatiminen
 • Työhaastatteluun valmistautuminen
 • Työelämätietous (työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, liitto- ja kassa-asiat)
 • Alueelliset ja valtakunnalliset työllisyysnäkymät
 • Realistisen jatkosuunnitelman tekeminen

Työhön valmennus

Työhönvalmennus auttaa asiakasta löytämään oman tien henkilökohtaisen työhönvalmentajan avulla. Valmennus toteutetaan omien suunnitelmien, haastattelun, ammanvalintatestien sekä työ- ja koulutushistorian perusteella. Tavoitteena on löytää asiakkaalle työ-, oppisopimus- tai koulutuspaikka. Työvalmennus toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston kanssa.

Alkutilanteen kartoittaminen

 • Asiakashaastattelu
 • Yksilöllisten valmiuksien ja työtaitojen arviointi
 • Työelämän pelisäännöt
 • Koulutustilanteen kartoitus
 • Työllisyyden esteiden kartoitus

Työhönvalmennus

 • Valmentaminen työnhakuun ja työhaastatteluun/koulutukseen hakeutumiseen
 • Tarvittavien sopimusten tekeminen
 • Jatkuva tuki työ-/työkokeilupaikalla
 • Palautekeskustelut

Päätösvaihe

 • Asteittain vähenevä ohjaus työpaikalla
 • Arviointikeskustelut työnantajan ja työhönvalmennettavan kanssa
 • Yhteinen palautekeskustelu

Opiskeluedellytysten arviointi>

Tavoitteena selvittää osallistujan mahdolliset opiskelun esteet ja luoda kehittämissuunnitelma.

Koulutuksen sisältö:

 • Henkilökohtainen tai ryhmämuotoinen lukitestaus ja henkilökohtainen palauteSovittaessa motivaation kartoittaminen (RMP)
 • Tietoteknisten valmiuksien arviointi
 • Arvioinneista laaditaan kirjallinen palaute

Valmennus opiskelusuunnitelmien tekoon

Valmennuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoutta eri koulutusvaihtoehdoista ja opiskeluväylistä.

Koulutuksen sisältö:

 • Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen valmennukselle
 • Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittaminen (mahdollisuus myös motivaation kartoittamiseen, RMP:n käyttöön)
 • Tutustuminen eri koulutusvaihtoehtoihin ja koulutusasteisiin
 • Miten hakea opiskelijaksi
 • Opintososiaaliset etuudet
 • Alueelliset ja valtakunnalliset työllisyysnäkymät
 • Realistisen sen jatkosuunnitelman laatiminen

Asiantuntijakoulutukset

Tarjoamme seuraavia asiantuntijakoulutuksia:

Työelämävalmiudet

Sovitun mittaisia koulutuksia työelämävalmiuksista, joka voi pitää sisällään esimerkiksi:

 • Työnhaun asiakirjat (ansioluettelo, työhakemus, markkinointikirje)
 • TE-toimiston sähköiset ja yleispalvelut (avoimet työpaikat, CV-netti jne.)
 • Työnhaku ja haastattelutilanteet
 • Työehto-, liitto- ja palkkausasiat

Tietotekniikan yleiskoulutukset

Palveluja voidaan ostaa joko opetuskokonaisuuteen tai esim. sijaiseksi yhdelle päivälle seuraaviin tietotekniikan aiheisiin:

 • Tietotekniikan perusteet (käyttöjärjestelmät, Internet, sähköposti jne.)
 • Toimisto-ohjelmien perus- ja syventävä käyttö (MS Office)
 • Kuvankäsittelyn perus- ja syventävä käyttö (Adobe Photoshop CS ja Elements)
 • Taitto, peruskäyttö (Adobe Indesing CS)

Sosiaalisen median luennot

1-2h mittainen luento sosiaalisen median mahdollisuuksista, hyödyistä ja haitoista, jonka sisältö voidaan räätälöidä kohderyhmän mukaan, esim. sosiaalinen media työkäytössä, sosiaalityössä jne. Etusijalla Suomessa merkittävimmät sosiaaliset mediat, Google+ ja Facebook.

Googlen palveluiden koulutus ja käyttöönotto

Koulutus Googlen palvelukokonaisuudesta, joka voidaan räätälöidä osallistujien mukaan, esim. käyttö yritystoiminnassa. Kokonaisuuteen kuuluvat aiheet:

 • Sähköposti Gmail
 • Kalenteri
 • Google+
 • Pilvitallennus ja pilvitoimisto-ohjelmat Drivessä
 • YouTube
 • Palveluiden synkronointi esim. matkapuhelimien ja tietokoneiden kanssa

Työhyvinvointikoulutukset

Työyhteisöille tarjoamme edellä kuvattujen koulutusten lisäksi myös hyvinvointikoulutuksia. Koulutukset voidaan räätälöidä tarpeiden mukaisesti esimerkiksi tietoisku/luento työhyvinvoinnista, jaksamisen edistämisestä jne. Myös erilaiset toiminnalliset päivät ovat kauttamme mahdollisia. Entä onko työyhteisössämme tarvetta arvojen kirkastamiseen tai niiden näkyväksi tekemiseen? Tarjoamme uutta näkökulmaa työyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen tai esimerkiksi arvojen kirkastamiseen valokuvan tai RMP:n (Reiss motivation profile) avulla.

Mikä sinua motivoi?

Haluatko saada yksilöllisen motiiiviprofiilin? Reiss motivaatioprofiili on ensimmäinen testi, joka antaa kattavan kuvan ihmisen koko motivaatio- ja perustarverakenteesta. Testin tuloksia on mahdollista hyödyntää mm. työnkuvan suunnittelussa, elämänhallinnan parantamisessa, motivoinnissa. RMP ei tyypittele tai luokittele ihmistä, vaan auttaa mm ymmärtämään itseä. Testi täytetään sähköisesti ja se vie ajallisesti noin 15-30 min. Henkilökohtaisen purkukeskustelun lisäksi saat havainnollisen kuvan profiilistasi ja tarkemman kirjallisen raportin. Keskusteluja voidaan syventää myös erilaisten tehtävien avulla. Soveltuu myös tiimimotiivien tarkasteluun. Työyhteisössämme on viisi RMP-masteria.

Hinnoittelu

Asiantuntijakoulutusten hinnat räätälöidään koulutuksen sisällön (kuuluuko RMP) ja keston mukaisesti.

Pyydä tarjous.

Ota meihin yhteyttä, niin mietitään yhdessä työyhteisöänne palveleva koulutuskokonaisuus!
harrikoulutus

Carita Ahtilinna
Kouluttaja, psykologi
044 577 2128
Koulutus
Jani Leppäniemi
Kouluttaja
044 577 2150
Koulutus
Harri Hieta
Uraohjaaja
044 577 2145
Koulutus